آخرین محصولات

LFD2220

رایگان

LFD2219

رایگان

LFF2216

رایگان

LFB2218

رایگان

LFC2178

رایگان

LFC2177

رایگان

LFF2212

رایگان

LFD2215

رایگان

florita

در این فروشگاه در تمامی زمینه های گل آرایی اعم از سبد گل های تبریک، سالن های کنفرانس و همایش و نمایشگاه ها، انواع گیاهان آپارتمانی و زینتی و گیاهان فضای باز و انواع درختچه های بن سای با گلدان های شیک و خاص موجود می باشد. با توجه به این که انتقال گل برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد، این کار به صورت رایگان و مطمئن در سطح شهر تهران توسط وانت بار مخصوص حمل گل انجام می پذیرد.