اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر
اسلایدر

دسته گل عروس

https://oss-eu-central-1.aliyuncs.com/kamva-files/1510385208/images/shop/8c210b5488134318e33a3afa2ed004fa.JPG
مشاهده

سبد گل

https://oss-eu-central-1.aliyuncs.com/kamva-files/1510385208/images/shop/d3bc3bc1a66f7d80a8e751d8fd278762.jpg
مشاهده

ماشین عروس

https://oss-eu-central-1.aliyuncs.com/kamva-files/1510385208/images/shop/4c92ad0df77b6757f3e6d1f23df9f592.JPG
مشاهده

تاج گل

https://oss-eu-central-1.aliyuncs.com/kamva-files/1510385208/images/shop/9d0683f0e1721da39040a3ae9ec96c90.jpg
مشاهده

باکس گل

https://oss-eu-central-1.aliyuncs.com/kamva-files/1510385208/images/shop/f8320fa167f2943d91c3c2b5f890f93d.jpg
مشاهده

سالن همایش و مراسمات ویژه

https://oss-eu-central-1.aliyuncs.com/kamva-files/1510385208/images/shop/2136900882f3fc195d448c4232a0665a.jpg
مشاهده

LFT2231

رایگان

LFD22304

رایگان

LFT2230

رایگان

LFT2229

رایگان

LFT2228

رایگان

LFT2227

رایگان

LFT2226

رایگان

LFT2225

رایگان

florita

در این فروشگاه در تمامی زمینه های گل آرایی اعم از سبد گل های تبریک، سالن های کنفرانس و همایش و نمایشگاه ها، انواع گیاهان آپارتمانی و زینتی و گیاهان فضای باز و انواع درختچه های بن سای با گلدان های شیک و خاص موجود می باشد. با توجه به این که انتقال گل برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد، این کار به صورت رایگان و مطمئن در سطح شهر تهران توسط وانت بار مخصوص حمل گل انجام می پذیرد.